Informatie Krokobill Zwem ABC

Informatie Krokobill Zwem-ABC
v1/11-2021

1. Op naar de eerste zwemles

Je kind start binnenkort met zwemlessen. We helpen graag mee om van de eerste zwemles een feest te maken. Daarom mag jouw zoon of dochter vanaf het moment dat hij of zij actief deelneemt aan de zwemles gedurende het opleidingstraject gratis meedoen aan familiezwemmen. De voorwaarde is dat er minstens Ć©Ć©n betalende begeleider van minimaal 18 jaar per kind meezwemt.

2. Familiezwemmen

Een Tip van Krokobill:

Wekelijks is er familiezwemmen in ons zwembad. Laat je kind alvast wennen aan de omgeving waar hij of zij leert zwemmen. De tijden van het familiezwemmen vind je op onze website.

3. Introductiebijeenkomst

Om te ervaren hoe het er bij een les in het zwembad aan toe gaat, is er vĆ³Ć³r de eerste zwemles een introductiebijeenkomst voor jou en je kind.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we jullie wat het Krokobill Zwem ABC precies inhoudt en ga je samen met een zweminstructeur kennismaken met het zwembad. Ook passen we de Krokobill Swimsuit! Deze heb je elke zwemles aan voor de veiligheid en om jou te helpen bij het leren zwemmen.

Naast de Krokobill Swimsuit krijg je ook een super stoer Krokobill Welkomstpakket met daarin:

 • een rugzak
 • een handdoek
 • een stoere gele armband
 • een doeboekje
 • een flyer met informatie de app: Krokobill De Zwemgame
 • een eerste codekaartje voor de zwemgame
 • twee paar overschoenen

Wat een verwennerij zeg!

Ook tijdens het recreatief zwemmen is het verstandig om de Krokobill Swimsuit en de armband te dragen.

4. Leren zwemmen met het Krokobill Zwem ABC

Leren zwemmen met het Krokobill Zwem ABC is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en gericht op veiligheid. Spelenderwijs leiden we kinderen vanaf 4 jaar in 10 stappen op voor het Krokobill Zwem-ABC.

Samen met onze grote zwemvriend Krokobill, een lieve, vriendelijke krokodil, leren de kinderen zwemmen. Vanaf de eerste zwemles gaan we aan de slag met watergevoel en zelfredzaamheid, de belangrijkste elementen om een goede zwem-basis te leggen.

Heel belangrijk in de lessen is zelfredzaamheid. Vanaf de eerste zwemles besteden we hier aandacht aan.

Ouders en/of verzorgers kunnen iedere zwemles de vorderingen van het kind op vaste tijden tijdens de zwemles volgen. Om dit bezoek in goede banen te leiden, hanteren we enkele regels. Deze regels zijn ervoor om de bekende service te kunnen garanderen en de veiligheid van alle kinderen te waarborgen. Het moment waarop je welkom bent bij het zwembad geven we aan met het Laco kleurensignaal.

5. Regels voor ouders bij bezoek aan het zwembad

 • De zweminstructeur geeft de volledige 60 minuten zwemles. Tijdens de eerste 5 en laatste 10 minuten is het mogelijk voor ouders en/of verzorgers bij het zwembad naar de zwemles te kijken.
 • Het moment waarop ouders en/of verzorgers bij het zwembad mogen zijn en het moment waarop ze het zwembad uiterlijk moeten verlaten, geven we aan met een kleurensignaal.
 • Ouders en/of verzorgers brengen de kinderen naar de instructeur in het zwembad. De eerste 5 minuten van de les is de zwemles bij het zwembad te volgen. Eventueel kan een korte mededeling aan de instructeur worden gegeven.
 • De kinderen worden direct bij binnenkomst door de instructeur aan het werk gezet.
 • Na 5 minuten hebben alle ouders het zwembad verlaten via de route zoals aangegeven.
 • In verband met hygiĆ«ne zijn schoenen bij het zwembad verboden. Bij het Krokobill Welkomstpakket zitten twee paar overschoenen. Extra overschoenen zijn te koop bij de receptie.
 • Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen bij het zwembad die niet deelnemen aan de zwemlessen.
 • De laatste 10 minuten zijn de ouders/verzorgers, eventueel met kind(eren), weer welkom om het laatste gedeelte van de zwemles te volgen vanaf de zitplaatsen bij het zwembad.
 • De ouders/verzorgers en kinderen zijn verplicht tijdens de zwemles te zitten op de aangewezen zitplaatsen. Kinderen mogen niet rondlopen.
 • Voor inhoudelijke vragen over de zwemles en de vorderingen van de kinderen zijn er speciale terugbelbriefjes. Onze medewerker bij de receptie kan hier alles over vertellen.

6. Krokobill Swimsuit

Het Krokobill Zwem ABC wordt gegeven met de Krokobill Swimsuit.

Ieder kind heeft zijn eigen Krokobill Swimsuit, dat verplicht gebruikt wordt tijdens de zwemlessen. De Krokobill Swimsuit, uitgereikt tijdens de introductiebijeenkomst, is onderdeel van het zwemlespakket van Laco.

Wij adviseren de kinderen voor de start van de zwemles naar het toilet te gaan. Voor meisjes is het handig alleen een broekje of een bikini onder de Krokobill Swimsuit te dragen. Mocht een kind tijdens de zwemles naar het toilet moeten, dan is het onhandig onder de Krokobill Swimsuit een badpak aan te hebben.

Wanneer gebruiken we de Krokobill Swimsuit?

 • Elk kind heeft verplicht de eerste 15 en laatste 15 minuten van de zwemles de Krokobill Swimsuit aan.
 • Vanaf minuut 15 tot minuut 45 kan zonder Krokobill Swimsuit worden gezwommen.
 • Het is fijn als je samen met je kind, thuis oefent om de Krokobill Swimsuit aan en uit te trekken

De garantie op de Krokobill Swimsuit

 • De Krokobill Swimsuit maakt onderdeel uit van de zwemlesopleiding.
 • De kinderen op zwemles krijgen de Krokobill Swimsuit in eigendom.
 • Wij garanderen bij normaal gebruik tijdens 52 lesuren de kwaliteit van de
  Krokobill Swimsuit als aan de wasvoorschriften wordt voldaan.

Op productiefouten van de Krokobill Swimsuit geven we garantie. Wanneer er iets mis is met de kwaliteit (rits, stiksels) dan geven wij gratis een nieuwe Swimsuit. Bij een garantieclaim kijken we of het om een productiefout of om slijtage gaat.

Wanneer je een nieuwe Krokobill Swimsuit dient te kopen

 • Als de Krokobill Swimsuit door onjuist gebruik is beschadigd of is versleten. Bijvoorbeeld bij brandplekken, scheuren en dergelijke.
 • Als de Krokobill Swimsuit zoekraakt.

Wasvoorschriften
Spoel de Krokobill Swimsuit met de hand uit met water zonder zeep of wasmiddel. Op deze manier blijft de kwaliteit langer gewaarborgd.

Een tip van Krokobill:
Schrijf de naam van het kind op de voor- en achterkant va het bovenstuk van de Krokobill Swimsuit.

De Krokobill Swimsuit is een hulpmiddel voor zwemles en mag alleen onder begeleiding worden gebruikt.

7. Leerlingvolgsysteem: Online Zwemscore volgen

Wij werken met een online leerlingvolgsysteem, zodat je samen met je kind de vorderingen optimaal kunt volgen. Hiermee zijn de vorderingen en prestaties van je kind optimaal te volgen. Je ziet overzichtelijk welke onderdelen van het Krokobill 10-stappenplan voldoende worden beheerst en waar nog geoefend moet worden.

Toegangsnaam en wachtwoord heb je eerder al ontvangen. Na het inloggen kom je op je persoonlijke (wachtlijst)pagina. Hier zie je alle gegevens van je kind en wanneer je kind gaat starten of na start van de zwemles, de zwemscore van je kind en belangrijke mededelingen etc.

Elke week kan er een verandering in score zijn. Per vaardigheid/eis ontvangt je kind 3 scores: met een rood vlaggetje wordt aangegeven dat er gestart is met oefenen van de vaardigheid/eis, het oranje vlaggetje geeft aan dat er verbetering is, maar er nog door geoefend moet worden en het groene vlaggetje geeft aan dat de vaardigheid/eis wordt beheerst.

Heb je problemen met inloggen?
Onze medewerker bij de receptie kan hier alles over vertellen. Wijzigingen in contactgegevens kun je doorgeven aan de receptie.

8. Afhalen en inhalen zwemles

Om de zwemlessen van je kind zo goed en voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is het mogelijk om de zwemlessen in ons leerlingvolgsysteem af te melden en in te halen op een zelf te kiezen dag en tijdstip.

Op je persoonlijke pagina is duidelijk inzage in de lessen met onder andere de afgemelde lessen en geplande inhaalzwemlessen. Op het ā€˜mijn zwemscoreā€™-scherm staat wanneer de volgende les is, evenals een eventuele inhaalles.

Afmelden zwemles
Na het inloggen op je persoonlijke pagina kun je via het menu ā€˜Lessen –> Les afmeldenā€™, je kind afmelden. Dit doe je door de af te melden les te selecteren en te klikken op de knop ā€˜Afmeldenā€™.

Inhalen / reserveren zwemles
We adviseren om na het afmelden van de les direct een nieuwe les te reserveren via ā€˜Lessen –> Les inhalenā€™. Inhalen/reserveren kan tot Ć©Ć©n uur voor de zwemles.

Richtlijnen afmelden / inhalen / reserveren
Bij een afmelding van een zwemles in Plan Plan Internet, wordt het mogelijk om een inhaalzwemles te reserveren. Zonder deze afmelding in Plan Plan Internet, kun je geen inhaalzwemles reserveren.

 • Afmelden van een zwemles kan vanaf 4 weken tot uiterlijk 1 uur voor de zwemles.
 • Er kunnen maximaal 2 inhaalzwemlessen als tegoed staan.
  • Bij een tegoed van 2 op je persoonlijke pagina, kan het tegoed van een nieuw afgemelde zwemles niet worden bijgeschreven en komt het zwemlestegoed te vervallen.
 • Inhalen kan alleen in het stapniveau waar je kind zwemt. Dit geeft leerlingvolgsysteem automatisch weer.
 • Plannen van een inhaalzwemles kan tot 1 uur voor de start van de zwemles.
 • Na het afmelden en inhalen/reserveren van een zwemles, ontvang je automatisch een e-mail met de betreffende melding.
 • Op de leslijst van de zweminstructeur is duidelijk te zien of je kind is afgemeld of een inhaalzwemles heeft.
 • Terugbetaling en/of verrekening van opgebouwde tegoeden is niet mogelijk.
  Tegoeden vervallen bij het beƫindigen van de zwemlessen.

9. Lesmethode: Krokobill 10-stappenplan

Iedere stap in het 10-stappenplan heeft een eigen kleur en doelstelling.
De kleur van het bandje staat voor het niveau waarvoor je kind oefent.

Stap 1, geel: voortbewegen, gaan liggen en staan in het water
Stap 2, oranje: 5 tellen drijven op rug en buik
Stap 3, rood: een goede beenslag zwemmen
Stap 4, roze: zwemmen met armen en benen
Stap 5, paars: zwemmen met de juiste techniek
Stap 6, blauw: zwemmen zonder hulpmiddelen
Stap 7, groen: naar de diplomatraining voor het A-diploma
Stap 8, brons: diploma A
Stap 9, zilver: diploma B
Stap 10, goud: diploma C

Stap voor stap leert je kind zwemmen. Bij iedere stap verdient je kind een beloning:

 • een armbandje: veiligheid en herkenning voor de instructeur
 • een sticker: voor op de Krokobill poster
 • een codekaartje voor het volgende level in de Krokobill Zwemgame

Indeling zwembad
Het zwembad is ingedeeld naar de 10 verschillende stappen. Tijdens de introductiebijeenkomst wordt dit toegelicht.

Groepsindeling
De groepsgrootte tijdens de zwemles t/m het A-diploma is gemiddeld 10 kinderen, met een maximum van 12 kinderen. De groepsgrootte bij de B en C groepen zijn gemiddeld 12 kinderen met een maximum van 14 kinderen.

Overgang volgende stap
De kinderen met wie het kind start met de zwemles, stromen niet allemaal tegelijk door. Een kind stroomt individueel door.
Het kan voorkomen dat een volgende stap op een ander tijdstip plaatsvindt.

Gekleed zwemmen
De zweminstructeur beoordeelt de scores voor onderdelen gekleed zwemmen vanaf eind stap 7 en in stap 8-9-10.
In stap 8 (brons), stap 9 (zilver) en stap 10 (goud) start ieder kind met gekleed zwemmen gedurende de eerste 15 minuten van de zwemles.

10. Diplomapakket en diplomatraject

Het diplomapakket bestaat uit het diplomatraject, de medaille en het zwemdiploma. Een kind kan meedoen aan de diplomatraining totdat het klaar is voor het proef- en diplomazwemmen. Aan het diplomapakket zijn kosten verbonden die bij de receptie dienen te worden afgerekend. Dit geldt voor elk diploma.

Het diplomatraject ziet er als volgt uit:
Een kind start met het diplomatraject als het aan de eisen van stap 7 voldoet, het bronzen armbandje heeft ontvangen en aan stap 8 (brons) begint.
De gewone, wekelijkse zwemles gaat ook door.

Het traject bestaat uit: diplomatraining, proefzwemmen en diplomazwemmen.
Tijdens de diplomatraining oefenen we het programma van het diplomazwemmen. Zo wordt je kind goed voorbereid op het ā€œechteā€ diplomazwemmen.

Aan het eind van elke maand vindt het diplomazwemmen plaats. Op je persoonlijke pagina van Plan Plan Internet staan de exacte dagen en tijden. Samen met Krokobill maken we er een feestje van en je kind kan aan zijn/haar hele familie laten zien dat het zwemdiploma meer dan verdiend is!

Traject Deelname Inhoud
Diplomatraining Vrijwillige deelname Programma diplomazwemmen oefenen
Diplomatraining Vrijwillige deelname Programma diplomazwemmen oefenen
Proefzwemmen Verplichte deelname Het diplomazwemmen ervaren. De zweminstructeur toetst of je kind mag diplomazwemmen.
Diplomazwemmen Verplichte deelname Je kind laat zien dat aan alle eisen wordt voldaan. Het diploma is de beloning.

Soms zijn de prestaties van een kind tijdens het proefzwemmen nog niet voldoende. Het kind gaat kosteloos door met het diplomatraject totdat hij/zij klaar is voor het diplomazwemmen.

11. Kledingeisen diplomazwemmen

In stap 8, 9 en 10 en tijdens de diplomatraining zwemt je kind met kleren aan. De kledingeisen zijn als volgt:

Diploma A

 • badkleding
 • t-shirt of blouse met lange mouwen
 • lange broek, jurk of rok tot de enkels (broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
 • schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan).

Diploma B

 • badkleding
 • t-shirt of blouse met lange mouwen
 • lange broek, jurk of rok tot de enkels (broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
 • schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan).

Diploma C

 • badkleding
 • t-shirt of blouse met lange mouwen
 • lange broek, jurk of rok tot de enkels (broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
 • jas met lange mouwen
 • schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan).

12. Regels en afspraken

Zwemles gerelateerde afspraken
Wij hebben huisregels voor het betreden en gebruiken van de accommodaties. Daarnaast staat er een volledig reglement op onze website. Hieronder volgt een opsomming van de zwemles gerelateerde regels.

Algemeen

 • Elk verblijf in het zwembad is voor eigen risico.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken.
 • De directie heeft het recht de openingstijden van het Laco zwembad aan te passen. Gewijzigde openingstijden geven geen recht op terugbetaling van sport- en zwemlessen.
 • Om voor elke bezoeker een zo veilig mogelijke omgeving te creĆ«ren, kan op diverse plaatsen videobewaking aanwezig zijn.
 • Rennen, kauwgom en snoep zijn verboden in de zwemzaal.

Financieel/ Krokobill pas

 • Inhalen van zwemlessen is mogelijk via je persoonlijke pagina van het leerlingvolgsysteem.
 • Bij automatische incasso wordt aan het begin van iedere lesmaand een vast bedrag geĆÆncasseerd. Opzeggen moet schriftelijk uiterlijk voor de 1ste van de volgende maand. De hoogte van het maandelijkse incassobedrag is afhankelijk van de gekozen sport- en zwemlessen.
 • Bij vervanging van de Laco-pas in verband met verlies, beschadiging, diefstal, enzovoort, worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij ziekte of blessures langer dan Ć©Ć©n maand kan de automatische incasso alleen van te voren en in overleg met de directie na schriftelijke melding worden stopgezet.
 • Bij elke zwemles wordt je bezoek gecontroleerd en geregistreerd.

Omkleden

 • Als je de kleine kleedhokjes gebruikt, laat dan geen kleding hangen.
 • Bij gebruik van de grote kleedkamers geldt: moeders in de dameskleedkamer (ook als je een zoon hebt) en vaders in de herenkleedkamer (ook als je een dochter hebt).
 • Geen sierraden dragen tijdens de zwemles.
 • Douchen voor de zwemles is verplicht.
 • Tijdens de les mag een kind zelfstandig naar het toilet. De instructeur heeft geen mogelijkheid om mee te gaan. Laat je kind voor de zwemles naar het toilet gaan, om te voorkomen dat je kind tijdens de zwemles naar het toilet moet.

Contact met instructeur

 • Tijdens het wegbrengen en ophalen van je kind kun je een korte mededeling doen aan de instructeur over je kind. Heb je een vraag of opmerking over de zwemtechniek, dan vragen wij je een terugbelbriefje bij de receptie in te vullen. De instructeur belt dan binnen 24 uur op om dit te bespreken.
 • Het is verstandig medische gegevens door te geven aan de zweminstructeur, zodat hij of zij hier rekening mee kan houden.

Privacy

 • Door Laco gemaakte fotoā€™s, tijdens het diplomazwemmen, mogen door ons worden gebruikt voor uitingen op sociale en plaatselijke media. Ben je het hier niet mee eens, meld dit dan duidelijk voor het diplomazwemmen.

Er kunnen geen rechten aan bovengenoemde samenvatting worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de receptie van ons zwembad.

Klik hier voor het volledige reglement.

13. Leren zwemmen bij Krokobill: een goede keuze!

Nationale Norm Zwemveiligheid
Vanaf 1 januari 2018 is in Nederland, de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid geĆÆntroduceerd. Er is hierbij, meer dan bij de vorige norm, naar zwemveiligheid gekeken. Vaardigheden worden opgebouwd per zwemdiploma. De Nationale Norm Zwemveiligheid geeft duidelijkheid over voldoende vaardigheden om plezier te hebben en zelfredzaam te zijn in verschillende situaties.
 • Bij het behalen van Zwemdiploma A beheers je de vaardighedenĀ  om op een veilige manier te bewegen en te recreĆ«ren in een zwembad zonder attracties. Je kind kan zich redden als het onverwacht in het water valt. Zwemdiploma A is de opstap naar Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC.
 • Bij het behalen van Zwemdiploma B beheers je de vaardigheden om op een veilige manier te bewegen en te recreĆ«ren in een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Je kind kan zich goed oriĆ«nteren boven en onder water. Zwemdiploma B is de tussenstap naar het complete Zwem-ABC.
 • Bij het behalen van Zwemdiploma C beheers je de vaardigheden om op een veilige manier te bewegen en te recreĆ«ren in een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met het Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

14. Definitie "zwemveilig"

Zwemveilig zijn, betekent dat je in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreƫren en plezier kunt hebben in de Nederlandse watercultuur. Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden van je kind in het water, door wat hij of zij aan het doen is en door de omstandigheden.

15. Licentie Zwem ABC

Met het Krokobill Zwem ABC leiden we op voor het enige echte Nationale Zwemdiploma, wat door de Nationale Raad Zwemveiligheid wordt onderschreven.

Alle zwembaden die opleiden volgens het Krokobill Zwem ABC, beschikken over de Licentie Zwem-ABC. Externe toetsing door stichting Nationale Raad Zwemveiligheid is onderdeel om de licentie te behouden. Als ouder ben je zo verzekerd dat onze zwemlessen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en zwemveiligheid.

Dit geeft de ouder/verzorger 4 zekerheden:

 1. Bij gediplomeerde en gekwalificeerde zweminstructeurs zijn de kinderen in veilige handen en gaan met plezier naar zwemles. De zweminstructeurs werken volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en krijgen regelmatig bijscholing.
 2. We werken met de Nationale Zwemdiplomaā€™s van het Zwem-ABC. Deze diplomaā€™s voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
 3. De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemlessen worden ouders goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind.
 4. Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Meer informatie
Voor meer informatie over alles wat met zwemles en zwemveiligheid te maken heeft kun je terecht op onderstaande websites.
allesoverzwemles.nl
nrz-nl.nl
nlzwemveilig.nl

16. Meldpunt

Zwembaden die opleiden volgens het Krokobill Zwem ABC hanteren de Gedragscode Zwembranche. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. Binnen de Gedragscode Zwembranche is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar.

Het gratis telefoonnummer van het meldpunt is 0900 202 55 90.