Actievoorwaarden

Buitenbadcampagne - 1 April 2022

ACTIEVOORWAARDEN Buitenbadcampagne 2022 – 1 april 2022

Door deelname aan deze actie, accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per  accommodatie verschillen.

Actie:
Verkoop buitenbadabonnement:

 • Voorverkoop
  In de periode van vrijdag 1 april tot en met zondag 8 mei 2022 geldt het voorverkooptarief van € 41,95 met automatische incasso en € 46,95 zonder automatische incasso.
 • Upgrade buitenbad
  Vanaf 23 april 2022 kunnen leden hun huidige abonnement ook uitbreiden met de upgrade Buitenbad voor € 1,50 per persoon per week. De upgrade is alleen geldig in combinatie met een geldig Feel Fit basisabonnement. De upgrade biedt uitsluitend toegang tot het buitenbad van Feel Fit Center Oirschot en geeft geen toegang tot de andere Laco buitenbaden.
 • Buitenbadseizoen
  In de periode van maandag 9 mei tot en met zondag 4 september 2022 geldt het normale tarief van € 66,95.

Deelnemende buitenbaden:

 • De deelnemende Laco buitenbaden aan de buitenbadcampagne 2021 zijn bosbad Appelscha, Deurne, Geldrop, Goirle, Hoogerheide, Oude Ijsselstreek, Veghel en Feel Fit Center Oirschot.

Voorwaarden automatische incasso:

 • De deelnemer betaalt € 41,95 aan de receptie of online op de website voor het buitenbadabonnement seizoen 2022 en gaat akkoord dat er volgend jaar, en de daarop volgende jaren, rond 1 maart 2023 een eenmalige afschrijving voor het abonnement van het buitenbadseizoen gedaan mag worden.
 • De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden op 1 maart totdat de deelnemer dit op eigen verzoek beëindigd.
 • Mocht de gast toch afzien van het abonnement voor het buitenbadseizoen van 2023, kan het afgeschreven bedrag gestorneerd worden na 1 maart 2023 en zien we dit als stopzetting van de automatische incasso voor het buitenbadabonnement.
 • Het tarief dat geïncasseerd wordt zal tegen het voordelige voorverkooptarief zijn dat in dat jaar geldt.

Overige voorwaarden:

 • Na betaling van het buitenbadabonnement voor het seizoen van 2022 ontvangt de deelnemer een Laco of Feel Fit Center-pas, die bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikmaakt van de faciliteiten van de accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas wordt € 10,- administratiekosten per pas in rekening gebracht. Als de deelnemer al in het bezit van een Laco of Feel Fit Center-pas is, wordt deze geactiveerd of ingezet voor het buitenbadabonnement 2022.
 • Kinderen tot 1 jaar mogen gratis gebruikmaken van het buitenbad.
 • Wanneer het kind op het moment van aanschaf van een buitenbadabonnement 0 jaar is, is het abonnement gratis gedurende de abonnementsperiode. Het maakt geen verschil of dat dit in de voorverkoop periode is of tijdens de normale verkoop wordt verkocht.
 • Aanwijzingen van de Laco en Feel Fit Center accommodatie voor het gebruik van de  faciliteiten worden stipt opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 • Bij de aanschaf van een buitenbadabonnement 2022 verklaart de deelnemer de Laco of Feel Fit Center accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaakschade en/of gevolgschade geheel te dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco of Feel Fit Center accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco of Feel Fit Center accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 • Tijdens het gehele buitenbadseizoen 2022 hebben alle All-in Members van Laco gratis toegang tot alle buitenbaden. Dit betreft de onderstaande All-in abonnementen:
  • Member All-in Jeugd
  • Member All-in
  • Member All-in Vitaal
  • Member All-in Bedrijfssport
 • Het buitenbadabonnement kan op de deelnemende accommodaties worden aangeschaft tijdens openingstijden of via de website: www.laco.eu/buitenbad of www.feelfitcenter.nl/buitenbad  
 • Vanaf 1 april 2022 kan men het buitenbadabonnement online en offline aanschaffen.
 • Na aankoop van een buitenbadabonnement via de website laco.eu of feelfitcenter.nl mag dit binnen 14 dagen herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van het buitenbadabonnement in de 14-dagenperiode. Als het abonnement wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen. Het buitenbadabonnement van Laco is te herroepen via dit online herroepingsformulier.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden ook de deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op feelfitcenter.nl/deelnemersvoorwaarden
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

Algemeen
Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip met een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Geen mailingen meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, De Scheper 314, 5688 HP, Oirschot of per e-mail: info@laco.eu


Directie Laco Nederland BV
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.


Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.


Intellectueel eigendom
Alle gegevens die worden vermeld op de website www.laco.eu en www.feelfitcenter.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verspreiden of reproduceren van deze gegevens is niet toegestaan.

Small Group Training - 1 April 2022

ACTIEVOORWAARDEN – Small Group Training April 2022

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco Feel Fit Center verschillen.

Actie: Gratis upgrade Small Group Training in april 2022.

 • Actieperiode:
  De actie is geldig van vrijdag 1 april 2022 t/m zaterdag 30 april 2022
 • Actie inhoud:
  Zet in de maand april gratis je upgrade Small Group Training aan. De gast kan de upgrade zelf via de Sportivity app of door een medewerker aan de receptie activeren.
 • Actievoorwaarden:
  • De actie is geldig voor bestaande leden die tijdens de actieperiode hun upgrade Small Group Training activeren.
  • De upgrade Small Group Training wordt niet automatisch stopgezet na de actieperiode.
  • Wanneer de gast geen gebruik meer wil maken van de upgrade, dan dient de gast dit zelf stop te zetten.
  • Indien de upgrade na de actieperiode nog actief is, zal er €3 per week in rekening worden gebracht.
  • Het stopzetten kan via de Sportivity app of door een medewerker aan de receptie.

Deelnemende Feel Fit Centers:
Malden, Nuenen, Oirschot, Vught, Venray en Roerdalen.


Overige voorwaarden

 • Na betaling van het basisabonnement, ontvangt de deelnemer een Feel Fit pas, welke bij elk bezoek getoond dient te worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van het Feel Fit Center. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Feel Fit pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de deelnemer al in het bezit is van een Feel Fit pas, wordt deze geactiveerd voor het basisabonnement en de gekozen upgrade.
 • Bij de aanschaf van een basisabonnement verklaart de deelnemer Feel Fit Center uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het gebruik van het Feel Fit Center risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (gevolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer het Feel Fit Center vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Tijdens de actieperiode is het niet mogelijk het basisabonnement online aan te schaffen en te betalen. Het basisabonnement kan online worden gereserveerd en worden betaald in de Feel Fit Center accommodatie.
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Feel Fit Center verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een basisabonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op: www.feelfitcenter.nl/deelnemersvoorwaarden
 • Gelden zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.