Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN Nieuwjaarscampagne 2019 – Feel Fit center

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Feel Fit Center verschillen.

ACTIES

 1. Gratis sporttas
 • Actieperiode

De actie is geldig van dinsdag 1 januari t/m donderdag 31 januari 2019.

 • Actie inhoud

Schrijf je in als nieuwe gast en ontvang een gratis sporttas

 • Actievoorwaarden
  • De actie is geldig voor iedereen die zich tijdens de actieperiode inschrijft met een nieuw basisabonnement of een gezinslid/partner die zich inschrijft bij het basisabonnement van de hoofdabonnee, hierna te noemen: “(nieuwe) deelnemer”.
  • De producten: Bedrijfssport, Laco Knuffelzwemmen, Laco Zwem ABC & Gymics vallen niet onder deze actie.
  • Het gezinslid/partner dat zich inschrijft bij het basisabonnement van de hoofdabonnee ontvangt alleen een sporttas wanneer één van onderstaande upgrades wordt aangezet:
   • Fitness
   • Fitness met eGym
   • Groepsles Fitness
   • Zwemmen
   • Groepsles zwemmen
   • Fitness met virtual training (alleen in Nuenen)
   • Fitnesss met eGym en virtual training (alleen in Nuenen)
   • Groepslessen met begeleiding en virtual training (alleen in Nuenen)
   • Funxtion/synrgy (alleen in Nuenen)
  • De actie is niet geldig voor gezinsleden/partners die al een upgrade hebben gehad en deze weer aan zetten.
 1. Gratis Bidon
 • Actievoorwaarden

De actie is geldig van dinsdag 1 januari t/m donderdag 31 januari 2019.

 • Actie inhoud

Gasten die in januari 2019 een intake plannen ontvangen bij aanvang van de intake een gratis bidon.

 • Actievoorwaarden
 • In de eerste week van januari worden actieflyers verspreid. Op de achterzijde staat een verwijzing daar de ‘gratis bidon actie’.
 • Gasten worden opgeroepen om een intake in te plannen.
 • Gasten nemen de flyer mee naar het intake gesprek en ontvangen de gratis bidon.
 • Elke gast kan slechts eenmaal een bidon ontvangen.

Deelnemende Feel Fit Centers:

Nuenen en Vught.

Overige voorwaarden

 • Na betaling van het basisabonnement, ontvangt de gast een Feel Fit pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van het Feel Fit Center. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Feel Fit pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de deelnemer al in het bezit is van een Feel Fit pas was, wordt deze geactiveerd voor het basisabonnement en de gekozen upgrade.
 • Bij de aanschaf van een basisabonnement verklaart de deelnemer het Feel Fit Center uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het gebruik van het Feel Fit Center risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer het Feel Fit Center vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Tijdens de actieperiode is het niet mogelijk het basisabonnement online aan te schaffen en te betalen. Het basisabonnement kan online worden gereserveerd en worden betaald in het Feel Fit Center.
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Feel Fit Center verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een basisabonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op

www.feelfitcenter.nl /deelnemersvoorwaarden

 • Gelden zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Algemeen

 • Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Feel Fit doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Feel Fit Center: feelfitcenter.nl
 • Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor dit soort berichten. Onderaan iedere mailing van Feel Fit Center staat hiervoor een afmeldlink.

Uitschrijven voor verdere informatie
Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, De Scheeper 314, 5688 HP Oirschot of per e-mail:
info@laco.eu

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Oost-Brabant de bevoegde rechtbank die van mogelijke geschillen kennis kan nemen

Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

Intellectueel eigendom

Alle gegevens die worden vermeld op de website http://www.laco.eu zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verspreiden of reproduceren van deze gegevens is niet toegestaan.