Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN SPAARACTIE JAN LINDERS MELICK EN HERKENBOSCH

Actievoorwaarden spaaractie Jan Linders Melick en Herkenbosch

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco Feel Fit Center verschillen.

ACTIE

Georganiseerd door:

Deze spaaractie wordt georganiseerd door Feel Fit Center Roerdalen en Jan Linders Melick en Herkenbosch.

Deelnemende Feel Fit Centers:

Feel Fit Center Roerdalen

Alle overige Feel Fit Centers zijn uitgesloten van deelname

Looptijd actie:

Looptijd van de actie is van 1 september t/m 30 september 2020

Inhoud actie

Vanaf dinsdag 1 september 2020 t/m woensdag 30 september 2020 ontvangt de deelnemer bij Jan Linders Melick en Herkenbosch bij elke 10 euro aan boodschappen gratis één spaarzegel.

Bij een volle spaarkaart (10 spaarzegels) ontvangt de deelnemer eenmalig 1 week gratis sporten bij Feel Fit Center Roerdalen, Apollolaan 2, 6074 EH, Melick.

Een volle spaarkaart kan verzilverd worden bij Feel Fit Center Roerdalen voor 1 week gratis sporten.

De volgende upgrades zijn van toepassing op deze actie

 • Fitness met eGym
 • Small group fitness

De volgende upgrades zijn uitgesloten van deze actie

 • Zwemmen
 • Zwemles
 • Babyzwemmen
 • Survivalzwemles
 • Voedingscoach
 • Body Analyse
 • Fitsnacks.TV

Onvolledige spaarkaarten

Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan 10 spaarzegels zijn niet inwisselbaar.

Niet inwisselbaar

Volle spaarkaarten zijn niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardecompensatie.

Fouten op het drukwerk

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Overige voorwaarden

 • Na het verzilveren van een volle spaarkaart ontvangt de deelnemer een Feel Fit-pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Feel Fit Center. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Feel Fit-pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
 • Bij de aanschaf van een basisabonnement verklaart de deelnemer Feel Fit Center uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het gebruik van het Feel Fit Center risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (gevolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer het Feel Fit Center vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Feel Fit Center verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een basisabonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op: www.feelfitcenter.nl /deelnemersvoorwaarden
 • Gelden zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.