Actievoorwaarden Feel Fit Center

Nieuwjaarscampagne 2018

Feel Fit Center (hierna te noemen: FFC) is onderdeel van Laco Nederland BV.

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, gevestigd en kantoorhoudende te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd op ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen. De actieperiode is van maandag 1 januari tot en met woensdag 31 januari 2018 (einde dag).

Actie

Nieuwe members ontvangen:
– Geen instapgeld:

De actie is geldig voor iedereen die zich tijdens de actieperiode inschrijft als nieuw lid, hierna te noemen: “(nieuwe) member”, in combinatie met een geldige upgrade.

Van maandag 1 januari tot en met woensdag 31 januari 2018 (einde dag) betaal je geen inschrijfgeld (normaal € 27,50).

De actie geldt enkel voor het member-abonnement in combinatie met een van de volgende upgrades:

– Vrije fitness met virtual training
– Vrije fitness met eGym en virtual training
– Groepsles met begeleiding en virtual training
– FunXtion/SYNRGY
– Vrij zwemmen incl. AquaFun
– Aquagroepsles met begeleiding

De actie geldt niet in combinatie met de volgende upgrades:

– Zwem ABC
– Knuffelzwemmen
– Buitenbad
– Partner/gezinslid
– Sportdrank onbeperkt
– Koffie/thee
– Kidsclub
– Squash onbeperkt

Actievoorwaarden

1. Na betaling van het member-abonnement, ontvangt de member een FFC pas , welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de member gebruikt maakt van de faciliteiten van de FFC accommodatie . Bij verlies, beschadiging of diefstal van de FFC pas wordt € 11,- administratiekosten per verloren, beschadigde of gestolen pas in rekening gebracht. Als de member al in het bezit van een FFC pas was, wordt deze geactiveerd voor het membership.

2. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Laco Nederland BV strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. De member kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens van de member uit het bestand van Laco Nederland BV dienen te worden verwijderd. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.cbpweb.nl.

3. Bij de aanschaf van een membership verklaart de member de FFC accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat Laco Nederland BV (en/of haar dochterondernemingen) nimmer aansprakelijk is voor enigerlei vorm van schade. De deelnemer is er zich van bewust dat het gebruik van de FFC accommodatie risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (gevolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de member Laco vrijwaren voor aanspraken van derden.

4. Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.

5. De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op https://www.feelfitcenter.nl/deelnemersvoorwaarden/

6. Tijdens de actieperiode is het niet mogelijk het membership online aan te schaffen en te betalen. Het membership kan online worden gereserveerd, maar dient te allen tijde te worden betaald in de FFC accommodatie .

Directie Laco Nederland BV
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.